Mời bạn vào

Các vị trí trống

BLANC’ là thương hiệu thảm và đồ nội thất phong cách tối giản được thành lập vào tháng 10/2019, khởi nguồn từ mong muốn có thể cung cấp các loại sản phẩm trang trí nội thất đa dạng cho khách hàng tại thị trường Việt Nam.

 

BLANC' tin là đồ nội thất đẹp không thôi chưa đủ, mà còn cần có giá cả hợp lý, để những món đồ đẹp có thể đến được với nhiều người nhất có thể. Nếu bạn cũng có cùng niềm tin đó thì hãy về với đội của BLANC' nhé!

 

Mời bạn vào

BLANC’ là thương hiệu thảm và đồ nội thất phong cách tối giản được thành lập vào tháng 10/2019, khởi nguồn từ mong muốn có thể cung cấp các loại sản phẩm trang trí nội thất đa dạng cho khách hàng tại thị trường Việt Nam.

 

BLANC' tin là đồ nội thất đẹp không thôi chưa đủ, mà còn cần có giá cả hợp lý, để những món đồ đẹp có thể đến được với nhiều người nhất có thể. Nếu bạn cũng có cùng niềm tin đó thì hãy về với đội của BLANC' nhé!

 

Các vị trí trống

Our Values

Ownership

 • We are what we say.
 • We honor our commitment and make sure our colleagues can rely on us.
 • We admit mistakes openly and take responsibility to fix them.

The best idea wins

 • We identify and treat root causes, not symptom.
 • The best idea wins, regardless of where it comes from.
 • We voice our opinions, even when we know they can be unpopular.

Respect. Period.

 • We listen first.
 • We seek to understand an issues from different perspectives.
 • We only say things about fellow employees that we can say to their face.

Deliver WOW experience

 • Treat customers the way we want to be treated.
 • We want the best for our customers, always.

Our Values

Ownership

 • We are what we say.
 • We honor our commitment and make sure our colleagues can rely on us.
 • We admit mistakes openly and take responsibility to fix them.

The best idea wins

 • We identify and treat root causes, not symptom.
 • The best idea wins, regardless of where it comes from.
 • We voice our opinions, even when we know they can be unpopular.

Respect. Period.

 • We listen first.
 • We seek to understand an issues from different perspectives.
 • We only say things about fellow employees that we can say to their face.

Deliver WOW experience

 • Treat customers the way we want to be treated.
 • We want the best for our customers, always.

Đăng ký ngay

Để nhận được những khuyến mãi cũng như những cập nhật mới nhất của Blanc' nhé
Để nhận được những khuyến mãi cũng như những cập nhật mới nhất của Blanc' nhé